Fisiere Cookie de Baza
Fisiere Cookie de Analiza
  office@bestholidays.ro    0726.743.553    021.330.31.99  

CONTRACT-CADRU de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. …....... din ………………..

Părţile contractante

S.C. INNOVA IMPEX SRL, cu sediul în BUCURESTI, str. Cobadin, nr.4, bl.P24, sc.3, et.4, ap.76, sector 5, CUI 16011430, nr. Inr. Reg. Comert. J40/17556/2003, capital social 200 RON, titulară a Licenţei de turism nr. 5038, Polita asigurare insolventa si faliment Omniasig serie I 48359, valabila pana la 20.09.2018, pentru Agenţia de Turism BEST HOLIDAYS, cu sediul în Str. Sfantul Constantin nr. 2, parter, ap. 6, sector 1, Bucuresti, reprezentată prin.........în calitate de administrator, denumită în continuare Agenţia,

şi turistul/reprezentantul turistului,

dn. ............................................................ , CNP:............................, domiciliat în:....................... str................................... telefon:................................, e-mail: ................ C.I:… ., au convenit la încheierea prezentului contract în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001 cu modificarile ulterioare.

I. Dispoziţii generale

1. Agenţia comercializează urmatoarele variante de pachete de servicii turistice: a) servicii la cererea clientului (organizate special, ca urmare a solicitărilor turiştilor) denumite servicii la cerere;b) servicii turistice preorganizate de agenţia de turism şi puse la dispoziţie clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, broşuri, pagina web a agentiei, denumite în continuare servicii din oferta standard;

2. Bonul de comandă, confirmarea de servicii, voucher-ul, biletul de odihnă/tratament, precum şi oferta standard a agenţiei de turism expusă în materialele de prezentare fac parte integrantă din prezentul contract.

II. Apariţia raporturilor contractuale

1. În cazul serviciilor la cerere şi al ofertei standard, acest contract se consideră încheiat în momentul în care turistul a primit confirmarea solicitării sale (pe e-mail sau fax) sau in momentul primirii de catre turist a voucherului

II. Servicii contractate / numar de persoane: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului: ……………………..

In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa, sau va returna integral avansul. 

III. Obiectul contractului

1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a uneia dintre variantele de servicii turistice prevăzute la cap. I în schimbul plăţii tarifului si eliberarea documentelor de plata. Agentia va furniza turistului un bon de comanda, pentru pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. In cazul in care turistul nu primeste confirmarea scrisa a rezervarii in cel mult 60 zile de la data semnarii bonului de comanda, se considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a sumalor platite (inclusiv comisionul agentiei).

2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obligă Agenţia se află descrise în materialele de prezentare (cataloage, broşuri, site-ul agentiei) în cazul ofertei standard, sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.

3. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract şi nu atrag răspunderea Agenţiei

IV. Tariful

1. Tariful contractului este …..... Euro şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A.

2. Tariful este publicat în cadrul ofertei standard a Agenţiei pentru serviciile din oferta standard sau este înscris în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.

3. Pentru procesarea unei rezervari agentia poate solicita un avans de pana la 100% din tariful pachetului.

4. Plata serviciilor externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in Lei la cursul BNR+ 2-3.5 % din ziua facturarii.

5. Pentru plata cu cardul la POS se percepe un comision de 1,75%.

V. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data inceperii calatoriei. Daca este cazul, agentia va preciza in programul calatoriei nr. minim de persoane ce trebuie realizat pentru a avea loc calatoria, rezervandu-si dreptul de a

anula calatoria cu minim 15 zile inaintea datei de plecare daca nu s-a constituit nr. de turisti necesar. In aceasta situatie, cu acordul partilor se poate modifica programul calatoriei initiale si tariful, pentru a facilita Turistului o alta excursie.

2. Tariful contractului poate fi modificat,(majorat sau micşorat) numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor:

a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;b) redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi taxelor de turist;c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3. Tarifele stabilite în contract nu pot fi majorate în cursul celor 15 de zile calendaristice care preced data plecării.

4. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: a)să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea tarifului (serviciile oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate); b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

5. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de către o altă agenţie de turism sau de către alţi prestatori de servicii, cu excepţia cazurilor:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, tipul de avion, etc.). Agentia de turism revanzatoare are dreptul sa cheme in garantie agentia de turism touroperatoare, organizatoare a pachetului de servicii turistice pentru plata despagubirilor solicitate de turist ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale din vina exclusiva a organizatorului. Agentia de turism organizatoare a programului este .............................

6. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de minim 2 zile înainte de data plecării:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai putin avion); b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului; c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

d) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă care să acopere taxele de transfer al turistului sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boală.

7. Agentia nu isi asuma obligatia cu privire la obtinerea vizelor turistice,pentru a beneficia de pachetul de servicii turistice. De asemenea Agentia are obligatia de a informa turistul si/sau pe clientii acesteia cu privire la regimul vizelor sau a conditiilor speciale de intrare/sedere aplicabile statelor pe al caror teritoriu se executa serviciile turistice achizitionate de la Tour Operator /Agentie in parte sau in totalitate.

8. In cazul “overbooking- urilor”, turistul va fi cazat in alt hotel de aceeasi categorie sau superioara cu cel solicitat.

VI. Drepturile şi obligaţiile turistului

1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu exceptia rezervarilor « Early Booking »  cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata tarifului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia cedarii.

2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 sau 14,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei de iesire.

3. În cazul în care tarifele stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia contractul fără nici o obligaţie faţă de Agenţie, aceasta din urmă având obligaţia de a rambursa turistului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta, cu obligatia de a notifica agentiei intentia de reziliere, in scris.

4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. V pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru: a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor, sau b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul in urma situatiei prevăzute la cap. V pct. 1 sau Agenţia anulează călătoria înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: a)să accepte la acelaşi tarif un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie; b)să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea diferenţei de tarif; c)să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: a)anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării; b)anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);c) anularea s-a făcut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie, daca acestea nu sunt incluse in pachetul de servicii oferit.

7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă/ tratament), în vederea acordării serviciilor turistice, să păstreze integritatea bunurilor din unităţile de cazare, alimentaţie publică, mijloace de transport, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea pagubelor produse. Turistul este raspunzator de respectarea prevederilor legale privitoare la regimul pasapoartelor, vize, vama etc. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de odihna cu tratament, el este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

VII. Modificari, renunţări, penalizări, despăgubiri

1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice (obiectul prezentului contract), el datorează Agenţiei penalizările specificate in programul de servicii turistice confirmat/ bonul de comanda sau după cum urmează:

In cazul serviciilor turistice externe, daca nu este specificat altfelin bonul de comanda: a) 50% din costul excursiei pentru retragere de la data confirmarii pachetului pana la 31 de zile inainte de plecare; b) 75% din costul excursiei pentru retragerea de la 30 de zile pana la 21 zile inainte de plecare, c) 100% din costul excursiei pentru retragere sub 20 zile inainte de plecare.

1.2 In cazul serviciilor turistice interne, daca nu este specificat altfel in bonul de comanda: Anulare cu mai mult de 30 zile inainte de inceperea sejurului: 15 lei/persoana.Anulare cu 3-6 zile inainte de inceperea sejurului: 50% din tariful de cazare pentru prima noapte. Anulare cu mai putin de 3 zile inainte de inceperea sejurului: penalizare tariful pentru cazare o zi de sejur.

1.3 In cazul serviciilor cu reducere Early Booking penalizarile sunt 100% sau cele prevazute in bonul de comanda.

1.4 Pentru biletele de avion penalizarile sunt cele impuse de compania aeriana. Companiile aeriene isi rezerva dreptul de a modifica orarul de zbor.

2. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

3. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

4. Penalizările echivalente cu tariful contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

5. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

7. In cazul in care turistul care a contractat un pachet servicii turistice cu agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data.

8. In cazul in care turistul, dupa confirmarea rezervarii, solicita modificari (nume turisti, data, transport), agentia poate penaliza turistul cu o taxa de rezervare de maxim 45 euro pentru servicii externe si maxim 15 lei pentru servicii interne, daca nu sunt prevazute in programul excursiei alte taxe pentru aceste modificari.

VIII. Reclamaţii

1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului, etc).

2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de maxim 30 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.

IX. AsigurăriTuristul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la OMNIASIG, seria I nr. 48359 -valabila pana la 20.09.2018

Conditiile în care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:

1. În cazul în care asiguratul nu efectuează repatrierea turistului, turistul are obligaţia de a anunţa imediat asigurătorul prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie asigurătorul nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile prezentei poliţe de asigurare.

2. În cazul în care turistul solicită de la asigurat rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către asigurat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

3. Turistul are obligaţia de a notifica asigurătorului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată asiguratului privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 2.

4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.

5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite asigurătorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

6. Documentele justificative constau în principal în: a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; b) confirmările de primire precizate la pct. 2, 3 şi 5; c) fotocopii de pe documentele de plată (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia.

8. Din despăgubire se scade franşiza menţionată pe poliţă.

9. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către asigurător a documentelor justificative de la turist.

10. În cazul în care după plata despăgubirii asiguratul plăteşte debitul către turist, turistul are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentând debitul.

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

X. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, după caz; b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

c) cataloagele/ofertele agentiei/ site www.bestholidays.ro

Agentia de turism este inregistrata la A.N.S.P.D.C.P. sub Nr. 21601 si prelucreaza datele personale furnizate de dvs. in vederea executarii contractului incheiat pe perioada de valabilitate a acestuia si inca 2 ani (arhivare). Toate datele solicitate sunt de furnizat catre terti si vor fi dezvaluite partenerilor pentru a va putea efectua serviciul solicitat. Potrivit Legii 677/2001, aveti dreptul de acces, de interventie si opozitie care pot fi exercitate printr-o scrisoare adresata agentiei noastre

XI. Dispoziţii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare..

4. Orice divergente se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil litigiile se vor rezolva la instantele competente de pe raza sectorului 5.

Turist reprezentant ................. ........................declar pe proprie raspundere ca reprezint cu puteri depline in conditiile prezentului contract toti turistii inscrisi si semnez prezentul atit in numele meu cit ci in numele acestora

Am luat cunostinta de politica de confidentialitate si de prelucrare si stocare a datelor de catre Sc Innova Impex SRL prin Agentia Best Holidays, prezentata pe pagina web a agenției de turism www.best-holidays.ro   (www.bestholidays.ro )

IMI DAU ACORDUL EXPLICIT CA DATELE MELE PERSONALE SI ALTE PERSOANELOR PE CARE LE REPREZINT, inclusiv ale minorilor, SA FIE FOLOSITE PENTRU PRIMIREA DE OFERTE SI PENTRU REZERVAREA SERVICIILOR CONTRACTATE. De asemenea sunt de acord ca datele mele personale si ale persoanelor pe care le reprezint prin contract sa fie transmise partenerilor din UE si/sau NON UE  in vederea rezervarii serviciilor pe care le-am solicitat.

Agenţia, Reprezentant: Turist, ...........................